Jacqueline's Byte Flow - Good Jacqueline Has Danish Written All Over It.

Möten som håller

När man skall gå på en konferens så kan man antingen känna att det är något roligt och något som blir bra eller så känner man att det är en negativ sak som faktiskt ingen vill gå på. Ja, det är vilket som och jag anser att det kan göras på olika sätt och därigenom också fås på olika sätt. Men man kanske känner att det fungerar bra och då kan man se till att det är en bra lösning på allt och därigenom också nå ut till alla som annars inte kommer fram till detta själva. Konferens i Uppsala är en sådan sak som är bra och som man gärna får satsa på så mycket som det bara går då.