Jacqueline's Byte Flow - Good Jacqueline Has Danish Written All Over It.

Trasig telefon?

Om man kan göra lite andra saker så kan man verkligen göra något som man tror på och detta handlar om att man får till sådana saker som man vill och också kan göra detta på ett bra sätt .SÅ tro det eller ej men det handlar om att vilja och om  att kunna så att man också kan göra det som är bäst för luren, nämligen att laga iphone. Ja alt detta handlar om att vilja göra sådant som är bra och det är verkligen en bra sak att utföra så att man också kan göra detta för alla som är med på att laga luren. Så varför inte bara satsa på det som satsas skall och laga luren så att det verkligen blir helt hel och fin vilket alla tycker om och vill få till med. Ja det är ju det man vill om man har en trasig telefon.

Gå emot strömmen

Ja det är dom flesta som bara väljer att köpa en ny lur istället för att laga den som man har vilket leder till att man också vill göra lite mer och därigenom också vilja göra lite mer saker också. Ja det handlar om att kunna göra det andra med och vänta på att luren lagas. Men dom flesta gör det snabbt. Så varför inte bara satsa på att göra det som krävs så att man kan göra lite annat med för alla som är med på att kunna få till en riktigt bra sak med. Ja det hela handlar om att vilja göra lite mer saker och att klara av det som handlar om att göra lite mer och att kunna göra detta för att också ha sin lur för att slippa köpa en ny och känna att man måste göra som alla andra hela tiden.